Elo-Race purjehduskilpailu 2019 PURJEHDUSOHJE

Avomerikilpailu on avoin kaikille Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseuroihin kuuluville veneille, sekä ulkomaalaisille omaan kansalliseen liittoonsa kuuluville veneille.

Järjestäjä: Racing Team Oulu(RTO)

Oulun Merenkävijät(OM)

Oulun Purjehdusseura(OPS)

Oulun Työväen Pursiseura(OTPS)

Aika: 3.8. 20l9

Kilpailukeskus: Johteenpooki

Kilpailuohje on laadittu Purjehduksen kilpailusääntöjen liitteen L kappalenumeroinnin mukaisesti. Puuttuvat kappaleet ja numerot on tarkoituksellisesti jätetty pois.

1 SÄÄNNÖT

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä (ISAF 2017-2020) määriteltyjä sääntöjä.

1.2 Mitkään kansallisen järjestön määräykset eivät ole voimassa.

1.3 LYS-luokkasäännöt ovat voimassa.

2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE

Tiedotukset kilpailijoille laitetaan viralliselle ilmoitustaululle  Johteenpookin venesatamaan

3 MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN

Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin laitetaan ilmoitustaululle ennen klo 7:00 voimaantulopäivänään, lukuun ottamatta kilpailun aikataulun muutoksia, jotka laitetaan ilmoitustaululle ennen klo 20 voimaantuloaan edeltävänä päivänä

4 MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT

4.1.Maissa annettavat viestit nostetaan Johteenpookin lipputankoon.

4.2. Kun lippu AP nostetaan maissa, kilpailuviestissä AP olevat sanat ”1 minuutin” korvataan sanoilla ”aikaisintaan 45 minuutin”.

.

5 KILPAILUN AIKATAULU

Startti klo 11.00. Yhteislähtö kaikille luokille

6 KILPAILUALUE

Purjehditaan Oulusta Iin Röyttään, merikartta 57

8 RATA

8.1  Rata

Purjehditaan Oulun syväväylää seuraten siten, että

1 Kyrönkarin vihreä jääpoiju ( N 65 01.33 E 25 19.71)  jätetään vasemmalle

2 Jatketaan Löyhänmutkaan. Länsireunamerkki (N 65 06 78 E 25 06 48)  jätetään oikealle

3 Ollinmatalan pohjoisreunamerkki ( N 65 07 04 E 25 06.85)  jätetään oikealle.

4 Hookanan punainen reunamerkki ( N 65 07.28 E 25 10.43) jätetään vasemmalle

5 Hopreenin itäviitta ( N 65 08.19 E 25 13.24) jätetään vasemmalle

6 Postimerkkimatalan länsiviitta ( N65 10.53 E 25 10.40)  jää oikealle

7 Röytän uloin vihreä lateraaliviitta ( N 65 16.39 E 25 11.38) jätetään oikealle

Jatketaan maaliin

9 MERKIT

Merkit 1-7 ovat merimerkkejä

11 LÄHTÖ

11.1. Lähtö tapahtuu yhteislähtönä klo 11.00. ´

11.2. Lähtölinja sijaitsee öljysataman laiturin uloimman lateraalijääpoijuparin punaisen (N 65 0079  E 25 21 82) ja lautakuntaveneen väliseltä linjalta.

13 MAALI

13.1. . Maali on uimalaiturilla olevan pöydän ja vihreän lateraaliviitan ( N 65 16.14 E 25 13.19)  välinen linja.

16 PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT

16.1. Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta.

Protestit pitää toimittaa sinne 5.8.2018 klo 12.00 mennessä.

17 PISTELASKU

Kilpailussa lasketaan aikaa ajalle

18 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Kun vene luopuu kilpailusta, sen täytyy ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle niin pian kuin mahdollista

29 VASTUUVAPAUTUS

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan

30 VAKUUTUS

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus

Timo Liikanen

kilpailupäällikkö

040-5878827