Kiviniemi Offshore avomerikilpailu 24.8.2019

Purjehdusohje

Avomerikilpailu on avoin kaikille Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseuroihin kuuluville veneille, sekä ulkomaalaisille omaan kansalliseen liittoonsa kuuluville veneille.

Järjestäjä: Racing Team Oulu(RTO) sekä Kellon Vene

Aika: 24.8. 20l9

Kilpailukeskus: Kellon Kiviniemi

Kilpailuohje on laadittu Purjehduksen kilpailusääntöjen liitteen L kappalenumeroinnin mukaisesti. Puuttuvat kappaleet ja numerot on tarkoituksellisesti jätetty pois.

1 SÄÄNNÖT

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä (ISAF 2017-2020) määriteltyjä sääntöjä.

1.2 Mitkään kansallisen järjestön määräykset eivät ole voimassa.

1.3 LYS-luokkasäännöt ovat voimassa.

2 TIEDOTUKSET OSALLISTUJILLE

Tiedotukset osallistujille laitetaan Kellon Veneen  ilmoitustaululle

3 MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN

Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin laitetaan ilmoitustaululle ennen klo 7:00 voimaantulopäivänään, lukuun ottamatta kilpailun aikataulun muutoksia, jotka pannaan ilmoitustaululle ennen klo 20 voimaantuloaan edeltävänä päivänä

4 MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT

4.1.Maissa annettavat viestit nostetaan venesataman lipputankoon.

4.2. Kun lippu AP nostetaan maissa, kilpailuviestissä AP olevat sanat ”1 minuutin” korvataan sanoilla ”aikaisintaan 45 minuutin”.

.

5 TAPAHTUMAN AIKATAULU

Kilpailun startti klo 12.00. Yhteislähtö kaikille luokille, jos veneitä yhteensä alle 15.

Jos veneitä on yli 15 kappaletta niin ensin lähtee LYS 1 ja viiden minuutuin päästä LYS 1 ja 2.

LUOKKIEN LIPUT

Kaikille luokille D-lippu yhteislähdossä.

Jos veneitä on lähdössä yli 15 kappaletta, niin LYS 1 E-lippu ja  ja LYS 2 ja 3 F-lippu

6 KILPAILUALUE

Merikartta 57 Kellon Kiviniemen ja Oulun edusta

  1. RATA

8.1  Rata, LIITTEENÄ

Startin jälkeen  purjehditaan merimerkkejä noudattaen laivaväylää seuraten

  1. Ollinmatalan pohjoisreunamerkille ( 65 07 04 N  25 06.85 E), mikä  jätetään vasemmalle ja jatketaan merimerkkejä noudattaen
  2. Löyhänmutkan länsireunamerkille (65 6.763 N 25 6.49), mikä jätetään vasemmalle. Siitä jatketaan laivaväylän suuntaisesti, merimerkkejä noudattaen
  3. Kolmikulmalle ( 65 01.98 N  25 17.98 E), mistä
  4. jatketaan suoraan Hermannin eteläviitalle  ( 65 02.13 N  25 21.56  E), mikä jää vasemmalle ja siitä
  5. Kraaselin kaivannon pohjoisviitalle (65 5.970 N  2521.425 E), jonka jälkeen merimerkkejä noudattaen

maaliin Kiviniemen edustalle.

Kiertosuunta voi olla myös päinvastainen, jotta Kraaselin kaivanto voitaisiin purjehtia ilman konetta. Kraaselin kaivantoa ei purjehdita vastaiseen, joten jos tuuli kääntyy kilpailun aikana, niin maali on ennen Sudenreikää.

9.MERKIT

Merkit 1-5 ovat merimerkkejä

  1. LÄHTÖ

11.1. Lähtölinja on VASEMMALLA olevan oranssin lippupoijun ja OIKEALLA olevan lautakuntaveneen lipputangon välinen linja. Lähtö Kiviniemen edustalta

HUOM. LÄHTÖLINJA MÄÄRITTÄÄ LÄHTÖSUUNNAN, ELI SEN, MENNÄÄNKÖ LÖYHÄNMUTKAAN VAI KRAASELIN KAIVANTOON STARTIN JÄLKEEN

  1. SEURAAVAN RATAOSUUDEN MUUTTAMINEN

12.1 Kilpailulautakunta viestittää tarvittaessa lyhennetyn radan ja ottaa veneet maaliin kääntömerkillä tai lippupoijun lipputangon/ kääntömerkin ja oikealla olevan kilpailulautakunnan aluksen kilpailulautakunnan lipulla varustetun lipputangon välisellä linjalla.

  1. MAALI

13.1. Lähtöpaikassa Kiviniemen edustalla.

  1. PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT

16.1. Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta.

Protestit pitää toimittaa sinne 90 minuuttia viimeisen veneen maaliintulosta mennessä.

17 PISTELASKU

Kilpailussa lasketaan aikaa ajalle

18 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Kun vene luopuu eskaaderista/ kilpailusta, sen täytyy ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle niin pian kuin mahdollista (040-5878827

29 VASTUUVAPAUTUS

Kilpailijat osallistuvat täysin omalla vastuullaan

30 VAKUUTUS

Jokaisen osallistuvan veneen on oltava oleva katsastettuja ja vakuutuksen oltava voimassa.

Timo Liikanen

kilpailupäällikkö

040-5878827