Oulun Työväen Pursiseuran sääntömääräinen syyskokous on torstaina, 12.11.2020, klo 18:00 Seelarissa.

Sääntömääräiset kokousasiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt

2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat

3) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle

4) vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle kalenterivuodelle

5) vahvistetaan hallituksen ja toimikuntien jäsenten palkkiot

6) valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

7) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

8) päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja hallituksen alaisuudessa toimivista toimikunnista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen

9) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin

10) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

  1. Seelarin vuokraustilanneselvitys
  2. Satamasääntöjen uudistukset
  3. Lista täydennetään määräajan loputtua, kun hallitus on saanut jäsenistön esitykset

Koronatilanteen takia tullaan kokouksessa tekemään erityisjärjestelyjä:

  1. Pidetään etäisyydet tarpeellisen suurina
  2. Käytetään käsidesiä ja kasvomaskeja (saatavana kokouspaikalla)
  3. Tarvittaessa järjestetään etäosallistumismahdollisuus
  4. Äänioikeus vain paikallaolijoilla (seuran säännöt eivät tunne etäkokouksia)
  5. Valtakirjalla äänestäminen ei ole seuran sääntöjen mukaan mahdollista
  6. Ollaan kärsivällisiä!

Liitetiedostot lähetetään jäsenistölle sähköpostilla ennen kokousta sekä saatavilla myös seuran sivuilta heti kun ovat lopullisesti valmistuneet.

 

Tervetuloa kokoukseen!

OTPS Hallitus / psta: Jorma Lehtonen, Kommodori