Venepaikkasäännöt

On huomioitava, että tämä on yhteisöllistä toimintaa ja jokainen venepaikan haltija on tasapuolisesti velvollinen hoitamaan vartiovuoronsa,  osallistumaan seuran talkoisiin sekä muihin alla mainittuihin velvollisuuksiin. Vain näin toimimalla saamme pidettyä kaikki kustannukset kurissa ja maksut alhaisina.

  1. Nämä säännöt koskevat venepaikan haltijan oikeuksia ja velvollisuuksia OTPS:n telakka-alueella ja näihin sitoutuu jokainen alueella venettään säilyttävä jäsen.
  2. Venepaikkaa koskeva sopimus on voimassa jatkuvasti ilman eri sopimusta kunnes veneen omistaja/haltija tai OTPS sen irtisanoo. Venepaikan säilyttämisen edellytyksenä on kuitenkin se että venepaikan haltija noudattaa näitä sääntöjä.
  3. OTPS ei ole vastuussa telakka-alueella veneille tapahtuvista vahingoista. Jokainen vastaa itse aiheuttamistaan vahingoista myös muiden mahdollisesti vaurioituneiden veneiden tai muun omaisuuden osalta.
  4. Kesäkautta koskevat venepaikkamaksut on suoritettava etukäteen viimeistään kunkin vuoden huhtikuun 15. päivänä. Talvikautta koskevat venepaikkamaksut on suoritettava etukäteen viimeistään kunkin vuoden syyskuun 15. päivänä. Veneen talvisäilytyspukki tai muu vastaava on merkittävä näkyvästi numerolapulla jonka saa noston yhteydessä ja muut tarvikkeesi veneen- tai omalla nimellä.
  5. Laituripaikalla olevan veneen omistaja/haltija on velvollinen huolehtimaan laituripaikka-aisojen asentamisesta laituroinnin yhteydessä sekä poistamisesta talvitelakointiin siirryttäessä.
  6. Veneen saa telakoida vasta telakointia koskevan venepaikkamaksun (telakointimaksun) suorittamisen jälkeen. Telakoinnista on vuosittain sovittava hyvissä ajoin OTPS:n satamakapteenin tai nosturinkäyttäjien kanssa. Jos venepaikan haltija ei tarvitse telakointipaikkaa talvikaudeksi, hänen on ilmoitettava asiasta satamakapteenille viimeistään 1.9. Mikäli tämä ilmoitus on jäänyt määräaikaan mennessä tekemättä seuralla on oikeus veloittaa käyttämättömästä telakkapaikasta veneen koon mukainen telakointimaksu. Poikkeusmenettelyistä on sovittava erikseen OTPS:n satamakapteenin tai nosturinkäyttäjien kanssa. Jos telakointimaksua ei ole suoritettu eikä muusta ole sovittu, seura voi ottaa telakointipaikalle seuraavan jonossa olevan veneen. Telakoinnissa on noudatettava satamakapteenin tai nosturinkäyttäjien antamia ohjeita.
  7. Venepaikan haltija vastaa OTPS:n satamalle, telakalle tai niiden laitteille aiheuttamistaan vahingoista.
  8. Luvattomasti telakoitu vene tai vene jota koskeva venepaikkasopimus on irtisanottu, voidaan veneen omistajan / haltijan vastuulla ja kustannuksella laskea veteen ja kuljettaa pois telakka-alueelta Oulun kaupungin osoittamaan paikkaan. Venepaikkasopimuksen irtisanomisen yhteydessä loppuu myös oikeus säilyttää telakka-alueella mitään irrallisia tarvikkeita. Jos OTPS:n katsastaja toteaa, että tässä tarkoitettu veteen laskettava tai poiskuljetettava vene on niin huonossa kunnossa, ettei se todennäköisesti tule kestämään siirtoa, voidaan vene hävittää purkamalla. OTPS ilmoittaa veneen kuljetuksesta pois telakka-alueelta tai hävittämisestä telakointisopimuksen solmineelle veneen omistajalle / haltijalle sopimuksessa mainittuun osoitteeseen kirjatulla kirjeellä viimeistään 4 viikkoa ennen toimenpiteen suorittamista.
  9. Telakointipaikkaa tai muuta venepaikkaa koskevan sopimuksen solminut henkilö vastaa venepaikkamaksuista ja muista sopimusvelvoitteista myös siinä tapauksessa, että hän luovuttaa veneen toiselle. Vastuu on voimassa siihen saakka kunnes vene on siirretty pois tai veneen uusi omistaja/haltija on solminut OTPS:n kanssa uuden venepaikkasopimuksen. Sopimuksen tehnyt henkilö on velvollinen ilmoittamaan seuralle yhteystietojensa ( osoite, puhelinnumeron yms.) muutoksista.
  10. Venepaikan haltija on velvollinen katsastuttamaan veneensä ja osallistumaan telakka-alueen vartiointiin, katsastuksesta ja vartioinnista erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Henkilö on vapautettu vartiointivelvoitteestaan täytettyään 70 vuotta.

Neuvoja ja ohjeita antavat OTPS:n satamakapteeni ja nosturinkäyttäjät.

Lataa tiedostona