PURJEHDUSOHJE VUODEN 2017 OULUN REGATTAAN

 1. KILPAILUSSA NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT
  Purjehduksen kilpailusäännöt 2017-2020
 2. TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE
  Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle Johteenpookissa
 3. MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN
  Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle ennen klo 08.00 voimaantulopäivänään,
  lukuun ottamatta kilpailun aikataulun muutoksia, jotka pannaan ilmoitustaululle ennen klo 20.00
  voimaantuloaan edeltävänä päivänä.
 4. MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT
  Maissa annettavat viestit nostetaan Johteenpookissa kilpailukeskuksen lippumastoon.
  Kun lippu AP nostetaan maissa, kilpailuviestissä AP olevat sanat ”1 minuutin” korvataan sanoilla
  ”aikaisintaan 90 minuutin”.
  Kipparikokous Johteenpookissa klo 10.30 kilpailukansliassa.
 5. KILPAILUN AIKATAULU
  Kilpailuradat
  Lauantaina Oulun edustan rata n. 20 mpk
  2.9. klo 12.00 LYS I
  klo 12.10 LYS ll ja lll
  2.9. klo 12.30 Köliveneet, Melges, Hai ja H-veneet, rata-alue A, 3 lähtöä
  Sunnuntaina lyhyt avomerirata 11 mpk
  3.9. klo 11.00 LYS I
  klo 11.10 LYS ll ja lll
  3.9. klo 11.30 Kevytveneet ja jollat, rata-alue B eteläinen, 2 lähtöä
 6. LUOKKIEN LIPUT6.1 Avomeriradalla ja Oulun edustan radalla LYS I D-lippuLys II ja LYS III F-lippu yhteislähtö6.2 Rata-alueella A,

  – Hait, H- veneet, Melges ja muut luokat F-lippu

  6.3. Rata-alueella B

  – Kevytveneet yhteislähtö F-lippu

 7. KILPAILUALUE
  7.1 Avomerikilpailut merikortti n:o 57
  7.2 A-rata- alue Hietasaaren/Mustasaaren ja Kyrönkarin /Kolmikulman välissä.
  7.3 B- rata- alue Nallikarin edustalla
 8. RADAT
  8.1 Rata- alue A ja B, ratakilpailu köliveneet ja kevytveneet
  Radan kuvaus: Luovi-myötätuulirata ylälevittäjällä. Lähtö punaisen merkkilipun ja lautakunnan veneen
  välistä. Lähdön jälkeen kierretään kaksi kierrosta ja tullaan maaliin, mikä on lähtöpaikassa.8.3 Oulun edustan rata 20 mpk, LYS l, ll, lll LIITERata on laadittu merikortti n:o 57 mukaan.
  Lähtö Nallikarin edustalta vasemmalla olevan lippupoijun ja oikealla olevan kilpailulautakunnan aluksen
  kilpailulautakunnan lipulla varustetun lipputangon väliseltä linjalta.
  jatketaan Kolmikulmalle ( N 65 01.98 E 25 17.98) , joka jätetään oikealle
  – Martinkriisin vihreä jääpoiju kierretään myötäpäivään (N 65.04, 59 E 25 11.54)
  – Kolmikulma jätetään vasemmalle
  –  jatketaan Nallikarin lippupoijulle (N 65.01,58 E 25.23,40). Poiju jätetään vasemmalle.
  – kierretään Taskilan sisäänmenoväylän uloin vihreä lateraaliviitta ( N 65 05 52 E 25 21.59)
  myötäpäivään
  – jatketaan Nallikarin lippupoijulle, mikä jää oikealle ja jatketaan
  – maaliin, mikä on samassa paikassa kuin lähtö
  8.4. Lyhyt avomerirata n. 11 mpk LYS l, ll, lll LIITERata on laadittu merikortti n:o 57 mukaan.
  Lähtö Nallikarin edustalta vasemmalla olevan lippupoijun ja oikealla olevan kilpailulautakunnan aluksen
  kilpailulautakunnan lipulla varustetun lipputangon välinen linja.
  – jatketaan Nallikarin lippupoijulle (N 65.01,58 E 25.23,40). Poiju jätetään vasemmalle
  – jatketaan eteläviitalle (N 65 01.89 E 25 19.06), mikä kierretään myötäpäivään
  – Hermannin eteläviitta (N 65 02.13 E 25 21.56) jätetään vasemmalle ja jatketaan
  – Rajahaudan edustalla olevalle länsiviitalle (N 65 03.47 E 25 22.21 . Viitta kierretään myötäpäivään.
  – jatketaan Nallikarin lippupoijulle (N 65.01,58 E 25.23,40). Poiju jätetään oikealle
  – kierretään Varjakan itäviitta (N 65 00-16 E 25 20.38) myötäpäivään ja jatketaan maaliin, mikä on lähtöpaikassa.
 9. MERKIT
  9.1 Ratakilpailuissa merkit ovat keltaisia poijuja.
  9.2 Lähtö- ja maalimerkit ovat lippupoijuja.
 10. LÄHTÖ
  10.1 Ratakilpailuissa lähtölinja on lippupoijun ja oikealla olevan kilpailulautakunnan aluksen
  kilpailulautakunnan lipulla varustetun lipputangon välinen linja.
  10.2 Oulun edustan avomeri radoilla lähtölinja on Nallikarin edustalla, vasemmalla olevan lippupoijun ja
  oikealla olevan kilpailulautakunnan aluksen kilpailulautakunnan lipulla varustetun lipputangon välisellä
  linjalla.
 11. SEURAAVAN RATAOSUUDEN MUUTTAMINEN
  Kilpailulautakunta muuttaa seuraavaa rataosuutta siirtämällä alkuperäisen merkin (tai maalilinjan) uuteen
  paikkaan.
 12. MAALI
  12.1 Rata-alueella A maalilinja vasemmalla lippupoijun ja oikealla olevan kilpailulautakunnan aluksen
  kilpailulautakunnan lipulla varustetun lipputangon välinen linja.
  12.2 Rata-alueella B maalilinja on oikealla olevan lippupoijun ja vasemmalla olevan kilpailulautakunnan
  aluksen kilpailulautakunnan lipulla varustetun lipputangon välinen linja.
  12.4 Oulun edustan avomeriradoilla maalit ovat Nallikarin edustalla lippupoijun ja oikealla olevan
  kilpailulautakunnan aluksen kilpailulautakunnan lipulla varustetun lipputangon välisellä linjalla..
  12.5 Kilpailulautakunta viestittää tarvittaessa lyhennetyn radan ja ottaa veneet maaliin lippupoijun
  lipputangon ja oikealla olevan kilpailulautakunnan aluksen kilpailulautakunnan lipulla varustetun
  lipputangon välisellä linjalla.
 13. RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ
  13.1 Säännön 67 nojalla protestilautakunta voi ilman tutkintaa rangaista venettä, joka on rikkonut sääntöä
  42.
 14. ENIMMÄISAJAT
  Veneet, jotka eivät ratakilpailussa tule maaliin 15 minuutin kuluessa ensimmäisen, radan purjehtineen saman
  luokan veneen maaliin tulosta, kirjataan ei maaliin tulleiksi (DNF). Tämä muuttaa sääntöjä 35, A4 ja A5.
 15. PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT
  15.1 Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta. Protestit pitää toimittaa kilpailutoimistoon protestien
  määräaikaan mennessä.
  15.2 Protestien määräaika on 90 minuuttia siitä, kun viimeinen vene on tullut maaliin päivän viimeisessä
  purjehduksessa. Sama määräaika pätee kilpailulautakunnan ja protestilautakunnan protesteihin, jotka
  koskevat niiden kilpailualueella havaitsemia tapahtumia, sekä hyvityspyyntöihin. Tämä muuttaa sääntöjä
  61.3 ja 62.2.
  15.3 Ilmoitustaululle pannaan 30 minuutin kuluessa protestien määräajasta ilmoitukset, joissa kilpailijoille
  tiedotetaan tutkinnoista, joissa he ovat asianosaisia tai nimettyjä todistajia. Tutkinnat pidetään tuomariston
  huoneessa, joka sijaitsee kilpailutoimiston vieressä.
  15.4 Ilmoitus kilpailulautakunnan tai protestilautakunnan protestista pannaan ilmoitustaululle säännön61.1(b) mukaiseksi ilmoitukseksi veneelle.
  15.5 Kohtaan 14.4 liittyvä luettelo veneistä, joiden purjehduksen protestilautakunta on säännön 42 nojalla
  hylännyt, pannaan ilmoitustaululle protestien määräaikaan mennessä.
  15.6 Kilpailun viimeisenä päivänä on tutkinnan uusimispyyntö toimitettava
  (a) protestien määräaikaan mennessä, jos uusimista pyytävä asianosainen on saanut tiedon päätöksestä
  edellisenä päivänä;
  (b) viimeistään 30 minuuttia sen jälkeen, kun uusimista pyytävä asianosainen on saanut tiedon päätöksestä
  sinä päivänä. Tämä muuttaa sääntöä 66.
 16. PISTELASKU
  16.1 Oulun Regatta
  Ratakilpailussa käytetään purjehduksen kilpailusääntöjen liitteen A mukaista bonuspistejärjestelmää.
  Veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois
  sen huonoimman purjehduksen pistemäärä.
  Lys l, ll ja lll-kilpailuissa paremmuuden ratkaisee kahden päivän yhteistulos.
 17. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
  Kun vene luopuu kilpailusta, sen täytyy ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle niin pian kuin mahdollista.
 18. MIEHISTÖN VAIHTAMINEN
  Kilpailijoiden vaihtamista ei sallita ilman protestilautakunnan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
 19. HUOLTOVENEET
  Joukkueenjohtajat, valmentajat tai muut huoltajat eivät saa olla alueilla, missä veneet kilpailevat,
  ensimmäisenä lähtevän luokan valmiusviestistä lähtien, kunnes kaikki veneet ovat tulleet maaliin tai
  kilpailulautakunta viestittää lykkäyksen, yleisen palautuksen tai mitätöinnin.
 20. RADIOYHTEYDET
  Vene ei saa kilpaillessaan lähettää radiosanomia eikä vastaanottaa sellaisia radiosanomia, jotka eivät ole
  kaikkien veneiden saatavissa. Tämä rajoitus koskee myös matkapuhelimia.
 21. VASTUUVAPAUTUS
  Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, Päätös kilpailla. Kilpailun
  järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta tai
  kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.
 22. VAKUUTUS
  Veneen ja sen miehistön tulee olla vakuutettu kolmatta osapuolta koskevien vahinkojen varalta.
2018-03-01T14:49:03+00:00 elokuu 28th, 2017|Categories: Arkisto, Kilpailukutsut|Tags: , , , |