Loading...

Seuran esittely

Oulun Työväen Pursiseura tarjoaa jäsenilleen erinomaiset harrastuspuitteet Oulun keskustan tuntumassa. Seuran toimitilat sijaitsevat merellisessä ympäristössä Hietasaaren kaupunginosassa. Vuonna 1912 perustettu perinteikäs pursiseura on paikallinen syväväylä veneilyharrastuksen pariin.

Seuran toimintaa ohjaa OTPS ry:n hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan seuran vuosikokouksessa. Hallitus kokoontuu vuosittain n. 10 kertaa. Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaisesti.

Seuran sääntöjen mukaan vuosikokous käyttää ylintä päätäntävaltaa. Hallitus valmistelee kokouksessa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee siellä päätetyt asiat.

Seuran vuosikokous pidetään maaliskuun 15. päivään mennessä ja syyskokous loka- tai marraskuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa äänioikeus.

Seuran toimintaan liittyminen

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö.
Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle 18 -vuotias yksityinen henkilö.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä ja kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran hallitus.
Seuran jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää seuran syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Kunniajäseneltä, kunniapuheenjohtajalta ja vapaajäseneltä ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua.
Seuran hallitus voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan taikka päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta.
Suora linkki lomakkeeseen

Säännöt

Seuran säännöt SÄÄNNÖT 1 § Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on OULUN TYÖVÄEN PURSISEURA [...]